Бъдете себе си
Петранка Еленова
Споретмен всички трябват да не мислят какво мислят другите за тях.