Новогодишно обещание
Мария Маринова
Личният принос и пример за една по - чиста природа.