Димитрина Георгиева
Telenor
Да станете милионери! Поздрави от Благоевград.