Мартин Златарски
Telenor
Хора, обичайте се! Поздрави от Благоевград.